Ticari faaliyetlerde yer alan iki taraf mevcuttur. Bu taraflardan birinin alım, diğerinin ise satım faaliyetini gerçekleştirdiğini söylemek mümkündür. Bu alım – satım faaliyetlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmenin ve her iki tarafın haklarını da güvence altına almanın yolu ise tahsilat makbuzudur. Bu makbuz, satışı olan ürüne yönelik gerekli ödemenin yapıldığını ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. 

Yukarıda verilen açıklamayı  ve “Tahsilat Makbuzu Dedir?” sorusunun cevabını bir örnek nezdinde açıklamak mümkündür;

A satıcısının satışını gerçekleştirdiği x ürünün B alıcısının satın aldığını varsayalım. A satıcının söz konusu x ürününe yönelik gerekli ödemeyi aldığını bir belge yolu ifade etmesini ve alışveriş faaliyetini güvence altına almasını mümkün kılan makbuz, tahsilat makbuzudur. Bu makbuz, satıcı tarafından düzenlenmektedir. Bu makbuzunun en temel kullanılış amacı, ileriye yönelik ortaya çıkması muhtemel olan olumsuz durumlarda ibraz edebilecek bir belgeye sahip olmaktır. 

Tediye Makbuzu ve Tahsilat Makbuzu Farkı

Tahsilat makbuzu üzerine araştırma yapan kişilerin karıştırdığı en temel konu, tediye makbuzu ve tahsilat makbuzu arasındaki farkın ne olduğudur. Bu çerçevede de şu bilgiyi vermek mümkündür; Tediye makbuzu da tıpkı tahsilatta olduğu gibi bir hizmet ya da ürün karşılığında ödemenin yapıldığını ifade eden bir belgedir. Ancak bu sefer söz konusu belgeyi düzenleyen satıcı değil, alıcıdır. Yani makbuz, ödemeyi yapan kişi ya da firma tarafından düzenlenmektedir.

Tahsilat Makbuzu Nasıl Doldurulur?

Bir ürün ya da hizmet alışverişine karşılık taraflar arasında herhangi bir alacak – verecek durumunun kalmadığını ve gerekli ödemenin alıcı tarafından gerçekleştirildiğini belgeleyen tahsilat makbuzu, ödeme alındıktan sonra düzenlenmesi gereken bir belgedir. Ayrıca ileride herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkmasına karşılık bu belgenin gerekli kısımlarının sorunsuz bir şekilde doldurulması gereklidir. Aksi takdirde belge geçersiz sayılacak, alıcı ya da satıcı mağduriyetini gideremeyecektir. 

Tahsilat makbuzu doldururken gerekli olan bilgileri ve doldurulma yöntemlerini ise aşağıda verildiği şekilde örneklendirmek mümkündür;

  • Makbuzu düzenleyen kişinin adı ve soyadı,
  • Makbuzu düzenleyen kişi ya da firmanın adres ve telefon bilgileri,
  • Düzenleme tarihi,
  • Hem yazılı hem de rakam ile yapılan ödemenin tutarı,
  • Ödemenin yapılmasını gerekli kılan neden,
  • Tahsilatın çek karşılığı gerçekleştirilmesi halinde çekin numarası ve hangi bankaya ait olduğu,
  • Ödeme yapan kişinin ad, soyadı ve imzası. 

Tahsilat Makbuzu Düzenlerden Dikkat Edilmesi Gerekenler

  • Tahsilat makbuzunda doldurulmayan alanlar bir çizgi ile kapatılmalıdır. 
  • Parayı alan kişinin adının ve soyadının belgede geçmesi gereklidir.
  • Makbuzu alan kişinin ( yani alıcı – ödemeyi yapan kişi) attığı imza, makbuzda yer alan bilgilerin doğruluğunu kabul ettiğini ifade etmektedir. Bu imzanın atılması durumunda söz konusu makbuzun yasal bir belge niteliği taşıyacağını söylemek mümkündür. 

Yukarıda verilen bilgilere ek “Tahsilat makbuzu nasıl kesilir?” sorusuna yönelik şu notun düşülmesi mümkündür; tahsilat makbuzu, ödemenin yapıldığı gün, ödeme yapıldıktan sonra kesilmelidir. Aksi durumda, satıcı ödemeyi almadığını kanıtlayamayacaktır. Bununla birlikte, bir sonraki ayın başında kesilecek olan makbuz, o ayın vergilerinin etkilenmesine sebebiyet verecek bu durum ise yanlış vergi hesaplamasını beraberinde getirecektir. 

Tahsilat makbuzunda gerekli olan bilgilerin girilmesinin ardından iki nüsha çıkartılır. Firma kaşesi vurulur ve imzalanır. Ardından bir nüshası alıcıda, diğer nüshası ise satıcıda kalır. 

Moka e-bülten üyeliği ile yeniliklerimizden haberdar olun.

Email adresinizi girerek e-bülten aboneliğinizi başlatabilirsiniz.